Tillsatta jobb
Meny
Meny

Befattning Diarienummer

Hallstahammar Ulriksdal Sista ansökningsdag: 2021-03-12

Publiceringsdatum 2021-02-19

Statens fastighetsverk har beslutat att anställa Betty Norberg. 

Hur man överklagar beslutet! Den som vill överklaga beslutet om anställning ska skicka in överklagan till Statens fastighetsverk, Box 2263, 103 16 Stockholm

När ska beslutet senast överklagas? Statens fastighetsverk ska ha fått överklagandet inom tre veckor från den dag då information om detta beslut lämnades på Statens fastighetsverks anslagstavla, annars kan överklagandet inte prövas.

Vad ska överklagandet innehålla? I brevet ska det framgå vilket beslut som överklagas. Tala också om vilken ändring av beslutet som förordas och skälen för detta. Statens fastighetsverk sänder överklagandet vidare till Statens överklagandenämnd för prövning.

Kontakt
Har du frågor är du välkommen att kontakta Statens fastighetsverk HR-stab, telefon 010 478 70 00.

Meddelandet tas ner 2021-03-12